Aktualności

Zgłoś potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe poprzez: Formularz zgłoszeniowy lub mailowo na naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Cel główny projektu: 
Dostosowanie systemu HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
Celem projektu jest dostosowanie systemu HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu bartoszyckiego.
W ramach realizacji planuje się uzyskanie następujących celów:
1. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług, które pozwolą na dostęp niezależnie od miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, płci pacjenta,
2. Polepszenie ciągłości opieki poprzez wdrożenie systemu do przechowywania EDM, udostępnienie EDM personelowi Szpitala oraz umożliwienie wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi w ramach systemów regionalnych i krajowych,
3. Zwiększenie stopnia usamodzielnienia pacjentów poprzez uzyskanie dostępu do EDM oraz e-usług projektu,
4. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez udostępnienie EDM personelowi medycznemu co pozwoli na podejmowania decyzji w oparciu o EDM,
5. Zwiększenie jakości opieki i zadowolenia pacjenta poprzez dostęp do e-usług.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020.
 
 
Umowa Nr  RPWM.03.02.00-28-0004/19-00
  
Całkowita wartość projektu:    2 495 140,12 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:   1 980 568,10 zł
 
Nazwa Beneficjenta: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, ul Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce

Partnerzy