Aktualności

Zgłoś potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe poprzez: Formularz zgłoszeniowy lub mailowo na naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Cel główny projektu: 
Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Tytuł projektu: " Rozwój usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II  w Bartoszycach"
Umowa Nr RPWM.09.01.01-28-0104/20-00
 
Całkowita wartość projektu: 1 572 534,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 272 180,00 zł
 
Nazwa Beneficjenta: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce

Partnerzy