*** 25 lat naszego szpitala w nowej siedzibie ***

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest samorząd Powiatu Bartoszyckiego. Realizując swoje zadania statutowe rozpoznajemy oraz zaspokajamy potrzeby zdrowotne Pacjentów powiatu bartoszyckiego oraz powiatów ościennych.W przypadku wybranych oddziałów szpitalnych naszą opieką obejmujemy również Pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Tak szeroki zakres działalności jest możliwy przede wszystkim dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt, istnieniu zaplecza diagnostycznego oraz jakości udzielanych świadczeń.

 

Na skróty

25 lat informatyki w nowym szpitalu

W 1993 roku zainstalowano na terenie szpitala pierwszy komercyjny system informatyczny obsługujący zagadnienia finansowo-księgowo-kosztowe, kadrowe, płacowe. W kolejnych latach systemy te uzupełniano o programy: gospodarkę materiałową, aptekę szpitalną oraz system oddział szpitalny. Do chwili obecnej funkcjonują wybrane moduły w/w oprogramowania. Równocześnie w tym czasie powstała pierwsza sieć komputerowa. Przez te wszystkie 25 lat dobrym duchem informatyki szpitalnej był informatyk Pan Karol Koszczuk, który samodzielnie z niespotykanym zaangażowaniem i pasją utrzymywał sprawność całej infrastruktury informatycznej. Od 2014 roku szpital dysponuje ultranowoczesną platformą informatyczną integrującą wszystkie elementy szpitala ( m.in. dystrybucja zdjęć RTG, dystrybucja obrazów tomografii komputerowej, integracja z laboratorium analitycznym, teleradiologia, dializy). Dodatkowo dzięki swoim umiejętnościom dział informatyki we własnym zakresie, modyfikuje i kreuje, nowe funkcjonalności oprogramowania medycznego. W ostatnim okresie własnymi siłami dział IT sparametryzował i oprogramował poradnie specjalistyczne.                                                                                                                                         Dr inż. Norbert Badowski, kierownik działu IT

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

film SOR

Partnerzy