Z-ca kierownika Działu Technicznego

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach poszukuje kandydata na stanowisko
Zastępcy kierownika Działu Technicznego.
 
Osoba ubiegająca się o ww. stanowisko powinna posiadać doświadczenie w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń technicznych opraz obiektów budowlanych. Kandydat powinien posiadać ponadto odpowiednie predyspozycje osobowościowe tj. odporność na stres, dynamizm, sumienność oraz umiejętność kierowania zespołem.
Do podstawowych obowiązków Zastępcy kierownika Działu Technicznego należy:

 1. Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń kotłowni, hydroforni oraz SUW.
 2. Nadzór nad odpowiednim stanem technicznym pomieszczeń technicznych oraz sieci instalacji C.O.,gaz, wod-kan i innych.
 3. Zlecanie wykonywania przeglądów oraz prac konserwatorkich urządzeń technicznych oraz sieci wewnętrzych i zewnętrzych (gaz, C.O., wod-kan.).
 4. Koordynowanie działań prowadzących do usunięcia awarii urządzeń i sieci.
 5. Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich.
 6. Nadzorowanie dostaw mediów oraz rozliczenie ich zużycia.
 7. Kierownie zespołem pracowników w celu realizacji zadań Działu Technicznego.

 
Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, adekwatne do powierzonych zadań.
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze min. 3 lata.
 3. Znajomość aktów prawnych obowiązujących w budownictwie.
 4. Obsługa pakietu Microsoft Office

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziale uprawnienia budowlane lub/i świadectwo kwalifikacji E.
 2. Obsługa programów AutoCad i NormaPro.
 3. Znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych oraz doświadczenie w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych.

 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV do dnia 23.11.2017r. do godziny 10:00 osobiście w Dziale Kadr Organizacji i Rozliczeń lub na adres : sekretariat@szpital-bartoszyce.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 675 23 02.