Oddział Chorób Wewnętrznych z OIOK

< >
<
>
Telefony: 

Koordynator: (89) 764 94 30
Gabinet EKG: (89) 764 95 03
Punkt Pielęgniarski: (89) 764 95 00