Fundacja na Rzecz Zdrowia w Bartoszycach

Fundacja na Rzecz Zdrowia w Bartoszycach

zaprasza Panie zamieszkujące  Gminę Bartoszyce na

bezpłatne badania:

Profilaktyczne badania USG  piersi u kobiet

Rak piersi - wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony

Rejestracja na badanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2018r. w godzinach od 14:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Bartoszyce (parter budynku)

Liczba badań ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

                                                                        ~Zarząd Fundacji~

 

 

Zadanie pn.: „Zdrowa Gmina Bartoszyce:

- zapobieganie wadom postawy ciała, badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych szkół podstawowych

- profilaktyczne badania USG  piersi u kobiet - Rak piersi - wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony”

współfinansowane ze środków Gminy Bartoszyce.

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy