Zasady składania skarg

Szpital, jako publiczna placówka ochrony zdrowia podlega nadzorowi i kontroli zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zewnętrzne kontrole przeprowadzane są m.in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, SANEPID, Wydział Zdrowia, Państwową Inspekcję Pracy. Organem, którego celem jest obrona praw pacjenta jest również. Rzecznik Praw Pacjenta. Dodatkowo w samym szpitalu działają Komisje i Zespoły, których zakres działania określany jest zarówno przepisami prawa, jak i wymaganiami akredytacyjnymi, normami ISO.

Komisja ds. skarg i zażaleń czy też badanie satysfakcji pacjenta przeprowadzane 2 x w roku – to dodatkowe możliwości składania skarg i uwag. Jeżeli w odczuciu Pacjenta został on źle potraktowany w Szpitalu, stwierdził jakieś uchybienia, czy nieprawidłowości – trzeba zgłosić skargę, uwagę, czy zastrzeżenia, najlepiej w postaci pisemnej do którejś z wymienionych instytucji bądź komisji działających w szpitalu.

Tylko zgłoszenie skargi, uwagi, czy zastrzeżeń w postaci pisemnej, nie anonimowej może spowodować podjęcie działań i wyciągnięcie konsekwencji. Tylko wtedy też można liczyć na odpowiedź, dotyczącą sposobu załatwienia zgłoszonego problemu.

Rzecznik Praw Pacjenta przy Warmińsko-Mazurskim OW NFZ

Rzecznik przyjmuje w siedzibie NFZ w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 16,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00,
a w poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Numer telefonu do biura w Olsztynie : (089) 539-97-93, (89) 678-74-17

Komisja ds. skarg – pisemne skargi proszę składać w Sekretariacie Szpitala.

Certyfikaty, standardy i kontrola działalności Szpitala

Szpital posiada certyfikat jakości określający zgodności z normami ISO, popularnie zwany Certyfikatem ISO.

Przyznanie certyfikatu poprzedzone jest audytami firm zewnętrznych. Standardy mają znaczenie międzynarodowe. Przyznanie certyfikatów nie oznacza, że w Placówce nie zdarzają się błędy, uchybienia, czy działania niepożądane, ale że jeśli tak się zdarzy, wyciągane są wnioski i podejmowane działania naprawcze. Skuteczny system zarządzania jakością oznacza, że nie ma błędów określanych jako formalne, mogą się natomiast zdarzyć powikłania, działania niepożądane.

Rzetelne informacje o nieprawidłowościach mogą służyć dalszemu doskonaleniu i zmianom w Szpitalu. Dlatego prosimy o ich zgłaszanie.