Krwiodawstwo

Spis treści
Krwiodawstwo
Kto może oddac krew?
Bezwzględne przeciwwskazania
Dodatkowe informacje
Ulga podatkowa
Krew karta
Wszystkie strony

Procedura oddawania krwi

Informacje ze strony www.krewniacy.pl

1. Śniadanie: Spożycie lekkostrawnego posiłku w domu.

2. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości).

3. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut

4. Gabinet lekarski:

• badanie lekarskie,

• wywiad,

• kwalifikacja do oddania krwi. 5. Uzupełnienie płynów w organizmie: Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia.

6. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.

7. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. W niektórych punktach krwiodawstwa, donator otrzymuje kawę.

Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. - 8 tabliczek czekolady.

Na naszą prośbę wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole oraz wypłacany zwrot kosztów poniesionych na przejazdu do najbliższego Centrum Krwiodawstwa.


Kto może oddac krew?

Możesz zostać honorowym krwiodawcą:

- jeżeli jesteś w wieku od 18 do 65 roku życia i ważysz co najmniej 50 kilogramów,

- jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano u ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,

- jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, arthroskopii, laparoskopii)

- jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie byłeś leczony krwią i jej składnikami

- nie mogą oddawać krwi osoby odbywające karę pozbawienia wolności i w okresie 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego,

- osoby, które przebywały w Afryce Środkowej i Zachodniej oraz Tajlandii mogą oddać krew po 6 miesiącach od powrotu, jeżeli nie zauważyły u siebie żadnych objawów chorobowych,

- nie wolno oddawać krwi podczas ciąży i w okresie karmienia piersią oraz:

6 miesięcy po porodzie,

3 miesiące po zaprzestaniu karmienia piersią,

6 tygodni po poronieniu,

- możesz oddać krew po 6 miesiącach po zabiegach chirurgicznych,

- można oddać krew 4 tygodnie od czasu wyzdrowienia po przebyciu choroby zakaźnej,

- po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C krew można oddać co najmniej 2 tygodnie od czasu ustąpienia objawów i wyzdrowienia,

- krew można oddać 2 tygodnie po zakończeniu leczenia antybiotykami,

- nie należy oddawać krwi w okresie miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu miesiączki,

- należy wstrzymać się z oddawaniem krwi 7 dni po usunięciu zęba, 24 godziny po leczeniu zachowawczym u stomatologa

- krew można oddać po 48 godzinach po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz po podaniu anatoksyny przeciwtężcowej.

- Przyjmowanie leków antykoncepcyjnych, leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy oraz leków hipotensyjnych nie stanowi przeciwwskazania do oddawania krwi.


Bezwzględne przeciwwskazania do oddania krwi

- przebyta żółtaczka zakaźna,

- alkoholizm,

- narkomania,

- choroby krwi,

- choroby układu krążenia,

- choroby układu nerwowego,

- AIDS,

- łuszczyca,

- homoseksualizm,

- prostytucja.

Czasowa niezdolność do oddania krwi

- tatuaż, endoskopia, przekłucie uszu - uniemożliwiają oddanie krwi na okres 12 miesięcy od momentu ich wykonania,

- pobyt w zakładzie karnym oraz 12 miesięcy po jego opuszczeniu,

- okres miesiączkowania i 3 dni od zakończenia,

- przebyte infekcje, przyjmowanie antybiotyków - dwa tygodnie od zakończenia,

- wizyta u stomatologa - przynajmniej na 48 godzin


Dodatkowe informacje (zebrane w serwisach internetowych)

- Ktoś, kto przebył żółtaczkę typu B lub C nie może oddawać krwi.

- Po oddaniu krwi nie wolno ćwiczyć przez 48 godzin.

- Pobierany jest tylko jeden składnik morfologiczny krwi, a erytrocyty (krwinki czerwone) pozostają u dawcy.

- Lek może spowodować dyskwalifikację ze względu na przyczynę jego przyjmowania.

- W trakcie leczenia nadciśnienia krwi nie należy oddawać, ponieważ szereg leków ma niekorzystne działania na biorcę krwi.

- W okresie ustabilizowanego ciśnienia decyzje należy do kwalifikującego lekarza.

- Choroby przewlekłe, także i choroba nadciśnieniowa wyklucza dawcę na stałe. • Sama nieaktywna astma nie dyskwalifikuje honorowego dawcy krwi. Jednakże jeśli jest to choroba nawracająca lub aktywna - dyskwalifikuje dawcę na stałe. Nie ze względu na biorcę ale na dawcę.

- Zakażenie wirusem hbv wg obowiązujących obecnie uregulowań prawnych (rozporządzenie ministra zdrowia) dyskwalifikują dawcę na stałe. To samo dotyczy dawców narządów. Krew każdego dawcy obecnie badana jest w kierunku przeciwciał anty HIV 1, 2, anty HCV, antygenu HBs, antygenu HCV lub RNA HCV, odczynów kiłowych, aktywności transaminazy alaninowej (ALAT).

- Można oddawać krew podczas zażywania środków antykoncepcyjnych.

- Musi upłynąć 12 m-cy od chwili przekłucia uszu, albowiem istnieje niebezpieczeństwo zakażeń wirusowych nie tylko żółtaczką typu B.

- Osoby, które nie zażywają narkotyków, tylko kilka razy paliły marihuanę mogą oddać krew? Po upływie 6 miesięcy.

- Granicą wieku dla dawców jest przedział 18-65 lat.


Ulga podatkowa dla Honorowych dawców krwi

Informacja za: interia.pl / PAP

Od 2007 r. honorowi krwiodawcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Od dochodu odliczana jest "wartość" oddanej krwi. Ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Darowiznę krwi dokumentuje się dowodem, z którego wynika jej wartość.

Odliczenie z tytułu darowizny krwi jest wpisane w ogólny limit darowizn, czyli 6 proc. dochodu podatnika.

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-37 lub PIT-36), składanym do 30 kwietnia następnego roku, z załącznikiem (PIT/O), wykazującym m.in. wartość darowizny i kwotę odliczenia. Ulga przysługuje też podatnikom rozliczającym się ryczałtem, którzy rozliczają się do 31 stycznia następnego roku.


Krew karta

KrewKarta jest inicjatywą której celem jest pomoc w ratowaniu życia Pacjenta. Choć brzmi to przewrotnie, jest to oparte na prostym, zastrzeżonym w Urzędzie patentowym wzorze karty, która zawiera oprócz podstawowych danych adresowych grupę krwi, datę oraz miejsce wykonania badania. W sytuacji stanu zagrożenia życia personel medyczny szybko otrzymuje informacje potrzebne podczas leczenia.

Poniżej przedstawiam treść zawarta w ulotce informacyjnej.

- Identyfikacyjna karta Grupy Krwi jest pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – dzięki temu staje się wiarogodnym dokumentem stwierdzającym grupę krwi i jest honorowana przez wszystkie jednostki służby zdrowia i krwiodawstwa.

- Karta idealnie wypełnia lukę powstałą z powodu braku informacji na temat grupy krwi w nowych dowodach osobistych i jest wykonana na miarę XXI wieku, spełniając wszystkie stawiane jej wymagania

- Wyprodukowana identyczna technologią, co nowy dowód osobisty, idealnie komponuje się z dzisiejszymi dokumentami i kartami kredytowymi, czy bankomatowymi, powinna być zawsze i wszędzie noszona przez każdego z nas na pierwszym miejscu w portfelu

- Raz wyrobiona karta pozostaje z nami na całe Zycie i w dużym stopniu ułatwia nam niektóre procedury medyczne zaoszczędzając czas i pieniądze

- Każdy z nas bez względu na wiek, płeć, czy stopień ryzyka zawodowego powinien posiadać „Identyfikacyjną kartę Grupy krwi”. Oby nigdy nie była mu ona potrzebna ! Gdyby jednak okazało się inaczej wierzymy, że w 100% spełni ona swoją rolę: rolę ratowania życia.

- Bliższe informacje można znaleźć na stronie: http://www.krewkart.pl

KrewKartę można zamówić w Pracowni Serologicznej Szpitala, informację możemy uzyskać pod nr tel. 089 764 95 59

Koszt karty 15 zł, koszt badania określającego grupę krwi 36 zł.

 
free pokerfree poker