Designed by Joomla! Slider

polsat"Żadne prawdziwe wołanie o pomoc nie pozostanie bez odpowiedzi"


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest samorząd Powiatu Bartoszyckiego. Realizując swoje zadania statutowe rozpoznajemy oraz zaspokajamy potrzeby zdrowotne Pacjentów powiatu bartoszyckiego oraz powiatów ościennych.

W przypadku wybranych oddziałów szpitalnych naszą opieką obejmujemy również Pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Tak szeroki zakres działalności jest możliwy przede wszystkim dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt, istnieniu zaplecza diagnostycznego oraz jakości udzielanych świadczeń.

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

 

Aktualności

Sprzęt szkoleniowy i szkolenia

Specyfika działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego to praca pod presją uciekającego czasu w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Medycyna ratunkowa jako jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny potrzebująca ciągłej edukacji i podnoszenia umiejętności. Od dłuższego już czasu zabiegaliśmy o pozyskanie środków na zakup profesjonalnego sprzętu szkoleniowego.

Dlatego też zwróciliśmy się z prośba o wsparcie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, który wizytując nasz szpital w grudniu 2015 roku zapoznał się z naszymi planami dotyczącymi szeroko pojętej edukacji medycznej. Tym samym, ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, w czerwcu 2016 decyzją Pana Artura Chojeckiego, otrzymaliśmy dotację finansową w wysokości 30 000,00 zł na zakup sprzętu szkoleniowego na potrzeby związane z edukacją personelu naszego szpitala jak i społeczności lokalnej.

Dzięki tym środkom zakupiliśmy profesjonalne fantomy do zajęć zaawansowanych jak i podstawowych oraz treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny AED: fantom do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – możemy na tym sprzęcie doskonalić procedury między innymi defibrylacji, kardiowersji, wkłuć doszpikowych czy też intubacji. cztery fantomy do zajęć z pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – w tym zestawie są fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia

Fantomy te pozwolą nam uruchomić szeroko zakrojony program szkoleń wewnętrznych dla całego personelu. W pierwszej kolejności przygotowujemy kadrę instruktorów z grona lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w strukturach SOR i ZRM. Następnie uruchomimy szkolenia wewnętrzne dla personelu szpitala. Oczywiście równolegle doskonalimy program szkoleń dla instytucji zewnętrznych, które zgłaszają się do nas z prośbą o prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Nasze plany oprócz pomysłów i dobrowolnego zaangażowania wielu osób nie mogły by być realizowane bez wsparcia finansowego. Takim pomysłem jest uruchomienie profesjonalnego ośrodka szkoleń medycznych i dzięki wsparciu wojewody Pana Artura Chojeckiego pomysł ten nabrał realnych kształtów za co serdecznie dziękujemy.


Ponad 1,5 mln zł powiatowej dotacji dla szpitala w Bartoszycach

Dofinansowanie na modernizację pomieszczeń szpitalnych – Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz na oddzielenie Oddziału Nefrologicznego od Stacji Dializ otrzyma Bartoszycki Szpital im. Jana Pawła II. Środki finansowe, pochodzą z budżetu powiatu bartoszyckiego. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/134/2016 z  dnia 11 sierpnia 2016r została przyznana dotacja przez Radę Powiatu na wniosek Pana Sławomira Wójcik – Dyrektora Szpitala.

W dniu 16.08.2016r została oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Pana Starostę - Wojciecha Prokockiego oraz Pana Jana Zbigniewa Nadolnego - Wicestarostę a Panem Sławomirem Wójcikiem Dyrektorem Szpitala.

Dzięki dotacji poprawią się warunki leczenia pacjentów, a szpital dostosowany zostanie do określonych przez ministra zdrowia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia placówek leczniczych. Zwiększone będą również możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów placówki, pod której opieką jest około 18 000 tys. osób rocznie.


Otoczenie Naszego Szpitala pięknieje

Od wieków wiadomo, że przebywanie w otoczeniu zieleni, kwiatów i wody ma znaczący wpływ na doznania estetyczne pacjentów, na ich rekonwalescencję i spadek poziomu stresu. Kontakt z przyrodą łagodzi skutki stresu, działa prewencyjnie zarówno na pacjentów, jak również personel medyczny. Pracownicy szpitala dokładają starań aby otoczenie naszego szpitala z dnia na dzień było ładniejsze. Nie bez znaczenia jest fakt, że Nadleśnictwo w Bartoszycach ma w tym swój udział. Bezinteresownie przekazało sadzonki drzew, które to pracownicy Nadleśnictwa pomagali sadzić na terenie Szpitala.

Panu Nadleśniczemu Zygmuntowi Pampuch oraz pracownikom Nadleśnictwa w Bartoszycach składamy serdeczne podziękowania.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Państwową Budżetową Jednostką Ochrony Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego Bagrationowski Centralny Szpital Rejonowy

W dniu 10 czerwca 2016r. w Górowie Iławeckim szefowie szpitali z Bartoszyc – Sławomir Wójcik i Bagriatonowska – Aleksander Rudoja Anatoliewicz, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem tego porozumienia jest przede wszystkim wzajemna działalność w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego po obu stronach granicy, działania promocyjno- edukacyjne, które dotyczą służby zdrowia, jak i również współpraca w przypadku zdarzeń medycznych w bezpośredniej bliskości granicy.


XIV Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ratownictwie Medycznym

W dniach 8-10.06.2016 w Olsztynie odbyły się XIV Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym. Przykładem lat poprzednich i tym razem w szranki o miano najlepszego zespołu ratownictwa medycznego Warmii i Mazur stanęły dwa nasze zespoły.

Dwa dni zmagań zespołów z całej Polski, oprócz możliwości poznania pięknych okolic warmińskiego grodu oraz szczycieńskich wrót Warmii i Mazur, obfitowały w przemyślane i wymagające symulacje medyczne. Wypadek komunikacyjny z trzema osobami poszkodowanymi, zatrzymanie krążenia u niemowlęcia, postrzał z broni palnej to tylko kilka mrożących krew w żyłach konkurencji.

Trud przygotowań do zawodów oraz doświadczenie i umiejętności naszych ratowników, pozwoliły na sprawne pokonanie wszystkich zadań jakim musieli sprostać. Zespół broniący tytuł mistrzów województwa uplasował się na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej i tym samym zdobył prawo startu w Finałach Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Debiutanci natomiast poznali smak i trud rywalizacji z najlepszymi spośród ratowniczej braci i zajęli 20 miejsce spośród 26 zespołów.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy ratownikom za udział, przelany pot, zjedzone nerwy i godne reprezentowanie naszego szpitala. Życzymy jednocześnie powodzenia w nadchodzących finałach we wrześniu tym razem w Białymstoku.


Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach przekazują pluszaki do karetek pogotowia

31 maja 2016r uczennice - wolontariuszki z klasy II D Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach przekazały dla Naszego Szpitala 6 worków zabawek pluszowych. Przytulanki były zbierane w bartoszyckich szkołach oraz w szkole w Sępopolu. Zabawki będą trafiać do dzieci, które to z różnych powodów będą musiały mieć udzieloną pomoc przez ratowników medycznych, znajdą się w karetkach pogotowia czy też będą pacjentami Naszego Szpitala. Wszyscy dobrze wiemy, że każdy „MIŚ” to przyjaciel dziecka, który często zmniejszy lęk, strach, ból. Zabawki zostały przekazane na ręce Pana Dyrektora Sławomira Wójcik. Dyrektor Szpitala wraz z obecnymi pracownikami złożyli na ręce Pani Pedagog Małgorzaty Kuzia podziękowania uczennicom za wspaniałą inicjatywę.Zielono-Biała Niedziela w Bartoszycach

Od godz.10:00 dnia 24.04.2016r na Placu Konstytucji 3 Maja zorganizowana została akcja pod hasłem Zielono-Biała Niedziela. Głównym organizatorem było Nadleśnictwo Bartoszyce. Szpital wraz z innymi organizacjami pozarządowymi włączył się w akcję. Każda okazja jest dobra, aby można było promować zdrowie, prowadzić w tym zakresie edukację.Pracownicy Naszego Szpitala mierzyli poziom cukru we krwi, wartość ciśnienia tętniczego. Dodatkowo prowadziliśmy edukację w zakresie prawidłowej samokontroli piersi u kobiet. Uczyliśmy jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Z naszej oferty skorzystało około 80 osób.


Uroczyste podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Bartoszyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

W dniu 21 kwietnia 2016r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach została zawarta umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Naszym Szpitalem i Bartoszyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W imieniu Szpitala umowę podpisał Dyrektor ds. medycznych Krzysztof Plaziński, natomiast ze strony Uniwersytetu Pani Prezes Bożena Misiarz. Podpisana umowa dotyczy wzajemnej współpracy Stron odnośnie zagadnień związanych z promocją i edukacją zdrowotną, organizacją konferencji, prelekcji, wszelakich działań marketingowych mających na celu propagowanie prozdrowotnych zachowań, stylu życia itp. Należy tu nadmienić, że współpraca pomiędzy podmiotami rozpoczęła się znacznie wcześniej.

Pracownicy Naszego Szpitala prowadzili zajęcia z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, omawiali skutki otyłości i związane z nimi choroby cywilizacyjne. Ponadto uczyliśmy jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, która pozwoli uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. W dniu podpisania porozumienia poruszane były zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.


Nowa karetka w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach dzięki dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

Od końca grudnia 2015 roku nasz Szpital dysponuje nową kartką marki Renault Master, jest to ambulans typu C. Pozyskanie nowoczesnego ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego, działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego było możliwe dzięki dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w wysokości 400 000 zł. Ambulans posiadający mocną jednostkę napędową, spełniający przewidziane przepisami normy, wyposażony m.in. w nowoczesne nosze samojezdne, wielopoziomowe, plecaki ratunkowe, torbę pediatryczną, krzesełko kardiologiczne, deski ortopedyczne, respirator transportowy, pompę infuzyjną, ssak akumulatorowy i ręczny, materac próżniowy, kapnometr, mankiet do szybkich przetoczeń oraz defibrylator przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa medycznego pacjentów znajdujących się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W dniu 15.02.2016r symbolicznego przekazania karetki poprzez przecięcie wstęgi dokonał Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki, Pan Adam Ołdakowski – poseł na Sejm, Wicemarszałek naszego województwa Pan Miron Sycz, Pan Wojciech Prokocki - Starosta Powiatu Bartoszyckiego oraz Pan Sławomir Wójcik - Dyrektor Szpitala. Podczas uroczystości Pan Wojewoda - Artur Chojecki, Pan Starosta – Wojciech Prokocki oraz Pan Dyrektor Sławomir Wójcik wręczyli certyfikaty dla Ratowników Medycznych Naszego Szpitala, Którzy brali udział w XI Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym w Bielsko-Białej w dniach 26 – 29 stycznia 2016r. Certyfikaty odebrali Pan Daniel Rożko, Grzegorz Daniluk i Marek Bulski. Ratownicy medyczni naszego szpitala zajęli 13 miejsce na 49 startujących drużyn w tym: 41 z Polski i 8 z zagranicy. Serdecznie im gratulujemy.

41 42 43 44 45

Nowy echokardiograf trafił do szpitala

Echokardiograf to nowy sprzęt zakupiony przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego.Rada Powiatu zgodnie z uchwałą Nr VIII/42/2015r z dnia 27 kwietnia 2015r udzieliła dotacji w wysokości 200 000zł dla naszego Szpitala na zakup echokardiografu. Całkowita wartość sprzętu to kwota 262 300zł.

Echokardiograf to specjalistyczny aparat ultrasonograficzny, służący do badań serca i naczyń krwionośnych. Nasz Szpital do tej pory wyposażony był w wyeksploatowany, ponad siedemnastoletni echokardiograf, przy pomocy którego wykonywane były liczne badania zarówno w trybie ostrym (w stanach zagrożenia życia) jak i badania planowe. Pilną koniecznością stał się zakup nowego, zaawansowanego urządzenia, umożliwiającego wykonywanie wysokiej jakości badań przy użyciu współczesnych technik. Aparat oprócz głowicy kardiologicznej wyposażony jest również w głowicę liniową i konweksową, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie przy jej użyciu również badań naczyniwoych oraz badań USG jamy brzusznej.

dsc00498 dsc00505 dsc00501

Święty Mikołaj nie zapomniał o chorych dzieciach pozostających w szpitalu

„Mikołajki”- 6 grudnia to czas wyjątkowy, na który wszystkie dzieci czekają cały rok. Każdy maluch oczekuje na wizytę Świętego Mikołaja dźwigającego worek prezentów. Do dzieci pozostających w Naszym szpitalu też zawitał Mikołaj. Dzieci zostały obdarowane słodkim podarunkiem, ale także uśmiechem i życzeniami…..Bardzo mali, jak i trochę starsi pacjenci, choć zaskoczeni odwiedzinami, ciepło reagowali na gości rodem z Laponii i otrzymane prezenty.

img_0056 img_0068 img_0060 img_0063

21 listopada 2015r została zawarta umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy naszym Szpitalem a Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach

21 listopada 2015r podczas uroczystej konferencji z okazji Honorowego Dawstwa Krwi przy PCK w Bartoszycach podpisono umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach. Ze strony Szpitala umowę podpisał Dyrektor Szpitala - Sławomir Wójcik, ze strony PCK Prezes - Wojciech Prokocki. Przedmiotem umowy będzie współpraca Stron w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych czy też działań marketingowych związanych z ochroną zdrowia.

100 102

DNI PREWENCJI CUKRZYCYW 2015R ZA NAMI........

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, przypadający w rocznicę urodzin Fredericka Bantinga, który wraz z Charles’em Bestem jako pierwszy na świecie zastosował insulinoterapię w leczeniu cukrzycy. W tym dniu, szczególnie dużo uwagi i troski poświęcamy chorym na tę nieuleczalną jak na razie chorobę. Choroba ta dotyka co roku coraz więcej osób i już od dawna uważana jest za chorobę cywilizacyjną naszych czasów. Szczególnie ważna jest profilaktyka cukrzycy – aktywny styl życia, właściwa dieta, unikanie używek i ograniczanie stresu. ­­­ Ważna jest także świadomość zagrożenia, a gdy już przyjdzie nam osobiście zmierzyć się z tym „cichym zabójcą”, jak nazywana jest cukrzyca, bądźmy na to przygotowani. W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i kampani promującej zdrowie Nasz Szpital pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bartoszycach i Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii w dniach 13 – 18.11.2015r zorganizował akcję pomiaru cukru we krwi i ciśnienia tętniczego dla mieszkańców naszego powiatu. Pracownicy bartoszyckiego szpitala w dniu 13.11.2015r dokonywali badań w budynku Starostwa Powiatowego oraz na terenie szpitala. W tym dniu z naszej oferty skorzystały 204 osoby. Dnia 16.11.2015r Górowo Iławeckie gościło naszych pracowników, przebadaliśmy tam 82 osoby. Kolejnym miejscem naszej akcji było miasto Sępopol, gdzie przebadaliśmy 75 mieszkańców miasta i gminy. Ostatnim miejscem naszej kampani było miasto Bisztynek. W dniu 17.11.2015r z badań skorzystały 72 osoby.Dyrekcja i pracownicy bartoszyckiego szpitala dziękują mieszkańcom naszego powiatu za tak liczny udział w akcji profilaktycznej, która miała na celu uświadomienie jak groźną i podstepną chorobą jest cukrzyca, jak niebezpieczne są jej powikłana i jak niewiele czasu potrzeba, by wykonać badania, które pozwolą ją wykryć.

img_20151117_113615 img_20151113_100110 dsc00288

SZPITAL UCZESTNIKIEM UROCZYSTOŚCI NADANIA SZTANDARU DLA NADLEŚNICTWA W BARTOSZYCACH

Każda okazja jest dobra aby promować zdrowie w duchu zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Z okazji tak podniosłej uroczystości jaką było nadanie nowego sztandaru dla Nadleśnictwa w Bartoszycach pracownicy naszej placówki dokonywali pomiaru wartości glikemii we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego. Uczyli również jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Z oferty szpitala skorzystało około 100 osób.

30 31 32 35

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach promuje zdrowie podczas Gminnych Dożynek w Bisztynku

Pracownicy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach w dniu 13.09.2015r podczas Dożynek Gminnych w Bisztynku w ramach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dokonywali pomiaru cukru we krwi, pomiaru wartości ciśnienia tętniczego oraz uczyli jak udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Na stoisku obecni byli pracownicy Szpitala:

  • pielęgniarki: Małgorzata Jadczak, Stanisława Dunajewska
  • ratownicy medyczni: Danuta Gruba, Roman Padyasek.

Z oferty Szpitala skorzystało 87 osób.

26 25 23

Dzieci i młodzież Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kętrzynie im. Jana Pawła II wiedzą, co należy robić, by poszkodawanemu pomóc i nie zaszkodzić!!!

Dnia 16 czerwca 2015r pracownicy naszego Szpitala gościli w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Podczas spotkania w związku ze zbliżającymi się wakacjami ratownicy przeprowadzili zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców. Wszyscy doskonale wiemy jak bardzo ważna jest wiedza i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby uratować zdrowie i życie osobie poszkodowanej. Pierwszej pomocy powinien udzielić każdy. Dlatego też pracownicy naszego Szpitala zapoznają
i uczą udzielania pierwszej pomocy już nawet najmłodsze dzieci.
Podczas spotkania dzieci zostały zaznajomione z numerami alarmowymi. Znajomość powyższych numerów 999 i 112 to podstawowa i najważniejsza wiedza jaką powinien posiadać każdy z nas. Dzięki niej możemy uratować zdrowie czy nawet życie osobie poszkodowanej. Ratownicy medyczni byli pod wrażeniem świetnej znajomości numerów alarmowych przez dzieci i młodzież biorących udział w spotkaniu.
Nasi ratownicy medyczni Pani Danuta Gruba i Pan Roman Padyasek uczyli podejścia do poszkodowanego, oceny jego stanu zdrowia, wezwania pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej dzieci i dorosłych według obowiązujących standardów. Dzieci i młodzież bardzo chętnie ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, stosowały na manekinie masaż serca i sztuczne oddychanie. Ratownicy pokazali również jak postępować w przypadkach najczęściej spotykanych urazów. Stosowali różnego rodzaju opatrunki i unieruchomienia. Dzieci i młodzież bardzo chętnie wcielała się w poszkodowanych. Oby takie urazy omijały ich podczas wypoczynku wakacyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ambulansu. Dzieci i młodzież zobaczyły jak uruchamia się sygnały alarmowe, jakie jest wyposażenie ambulansu. Na zakończenie uczestnicy pokazu dziękując naszym pracownikom za bardzo interesujące edukacyjne zajęcie o tym, jak ratować ludzkie życie wręczyli podziękowanie.

1 3 2
4

Ratownicy medyczni naszego Szpitala zdobyli laur najlepszej dryżyny ratownictwa medycznego na Warmii i Mazurach !!!

W dniach 10 – 12 czerwiec 2015r odbyły się w Olsztynie XIII Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym. Udział wzięło 23 zespoły z terenu całego kraju. Oprócz zespołów z Polski był również jeden zespół ratowników medycznych z Ukrainy. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach reprezentowali: Daniel Rożko, Grzegorz Daniluk i Marek Bulski. Nasz zespół ratowników medycznych zdobył laur najlepszej drużyny ratownictwa medycznego na Warmii i Mazurach. Ogólnie w mistrzostwach ratownicy medyczni reprezentujący nasz Szpital zajęli II miejsce. Według sędziów najlepszym zespołem okazał się zespół ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego z Warszawy. III miejsce wywalczył zespół ratowników medycznych z Białegostoku. Bartoszyccy ratownicy wywalczyli i tym samym zapewnili sobie prawo startu w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym. Serdecznie im gratulujemy i tym samym rozpiera nas duma, że mamy tak wspaniałych i świetnie wyszkolonych ratowników medycznych.

14 a 13

Bezpieczne Wakacje 2015r

W dniu 9 czerwca 2015r w Szkole Podstawowej nr 2 w Górowie Iławeckim w ramach akcji - „Bezpieczne Wakacje 2015r”, pracownicy naszego Szpitala wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ze strony Szpitala szkolenie prowadziły Pani Danuta Gruba i Katarzyna Ferenc – ratowniczki medyczne. Dzieci i młodzież z klas IV – VI poznały m.in. metodę resuscytacji krążeniowo
- oddechowej, czyli zespołu czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia i oddechu. Uczestnicy osobiście mogli przeprowadzić krótką akcję ratunkową korzystając z fantomu. Prowadzące przedstawiły także metody działania stosowane w wypadku zadławień, odmrożeń, oparzeń i krwotoków. Osobno omówione też zostały sposoby postępowania w przypadku zatrzymania krążenia oraz zadławienia u niemowląt i małych dzieci. Personel naszego Szpitala pokazał jak prawidłowo ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej. Dzieci mogły spróbować swoich sił na fantomach oraz pomóc w sytuacji symulowanej przez kolegę lub koleżankę. Chętnie uczestniczyły i angażowały się w czynności.
Personel medyczny otrzymał od dzieci maskotki, które zostały przekazane do karetek bartoszyckiego szpitala.
Każdemu z nas wydaje się to bardzo proste i oczywiste – trzeba reagować w sytuacjach zagrażających życiu drugiego człowieka. Każdy przytaknie i potwierdzi swoją gotowość do ratowania. Nie każdy jednak w chwili rzeczywistego zagrożenia będzie wiedział, co ma zrobić
– od czego zacząć i czy w ogóle cokolwiek zaczynać, jak podejść, czego użyć, jak ocenić, co się mogło stać i sprawdzić funkcje życiowe, jak wzywać pomocy.....
Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia i życzymy, by wszystkie trudne sytuacje omijały ich szerokim łukiem.

16 21 18

IV Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II

W dniach 14-15.05.2015 r. odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II, którego organizatorem był Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, a współorganizatorami Samorząd Powiatu Bartoszyckiego, Miasta Bartoszyce oraz Gminy Bartoszyce. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Arcybiskup Metropolita Warmiński, patronat medialny: Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Goniec Bartoszycki oraz Telewizja Kablowa Bart-Sat. Na zjazd zaproszeni zostali przedstawiciele szpitali noszących imię Jana Pawła II z terenu całej Polski. W naszym kraju jest około 20 szpitali im. Jana Pawła II. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele szpitali z Zamościa, Nowego Targu, Elbląga, Trzcianki, Krosna, Katowic, Sosnowca.

Zjazd rozpoczął się od uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa koadiutora Józefa Górzyńskiego. Nabożeństwo odprawione było przy relikwiach świętego Jana Pawła II. Następnie uczestnicy udali się na część konferencyjną. Wykład inauguracyjny "Personalizm a moralne wyzwania medycyny" wygłosił ks. dr Karol Jasiński z wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Późniejsze bloki wykładowe dotyczyły spraw ściśle związanych z zarządzaniem szpitalami: ISO, akredytacji ( prof. Paweł Dobski), koszty ubezpieczenia (Grażyna Zielińska- Kancelaria Brokerska), Szpitalny Oddział Ratunkowy (lek. Wojciech Stefaniak), outsourcing (Adam Żmudziński-Affidea) oraz kontrowersjami w pracy ginekologa (lek.Wanda Madej-Roszko).

W drugim dniu Zjazdu uczestnicy mieli okazję zwiedzić piękne tereny naszego regionu m.in. Sanktuarium Maryjne w Św. Lipce.

zjazd5 zjazd4 zjazd2 zjazd1 zjazd3
 
free pokerfree poker