Designed by Joomla! Slider

polsatŻADNE PRAWDZIWE WOŁANIE O POMOC NIE POZOSTANIE BEZ ODPOWIEDZI

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest samorząd Powiatu Bartoszyckiego. Realizując swoje zadania statutowe rozpoznajemy oraz zaspokajamy potrzeby zdrowotne Pacjentów powiatu bartoszyckiego oraz powiatów ościennych.

W przypadku wybranych oddziałów szpitalnych naszą opieką obejmujemy również Pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Tak szeroki zakres działalności jest możliwy przede wszystkim dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt, istnieniu zaplecza diagnostycznego oraz jakości udzielanych świadczeń.

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

 

 
AKTUALNOŚCI

             Nowa karetka w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach dzięki dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

Od końca grudnia 2015 roku nasz Szpital dysponuje nową kartką marki Renault Master, jest to ambulans typu C. Pozyskanie nowoczesnego ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego, działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego było możliwe dzięki dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w wysokości 400 000 zł. Ambulans posiadający mocną jednostkę napędową, spełniający przewidziane przepisami normy, wyposażony m.in. w nowoczesne nosze samojezdne, wielopoziomowe, plecaki ratunkowe, torbę pediatryczną, krzesełko kardiologiczne, deski ortopedyczne, respirator transportowy, pompę infuzyjną, ssak akumulatorowy i ręczny, materac próżniowy, kapnometr, mankiet do szybkich przetoczeń oraz defibrylator przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa medycznego pacjentów znajdujących się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. W dniu 15.02.2016r symbolicznego przekazania karetki poprzez przecięcie wstęgi dokonał Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki, Pan Adam Ołdakowski – poseł na Sejm, Wicemarszałek naszego województwa Pan Miron Sycz, Pan Wojciech Prokocki - Starosta Powiatu Bartoszyckiego oraz Pan Sławomir Wójcik - Dyrektor Szpitala. Podczas uroczystości Pan Wojewoda - Artur Chojecki, Pan Starosta – Wojciech Prokocki oraz Pan Dyrektor Sławomir Wójcik wręczyli certyfikaty dla Ratowników Medycznych Naszego Szpitala, Którzy brali udział w XI Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym w Bielsko-Białej w dniach 26 – 29 stycznia 2016r. Certyfikaty odebrali Pan Daniel Rożko, Grzegorz Daniluk i Marek Bulski. Ratownicy medyczni naszego szpitala zajęli 13 miejsce na 49 startujących drużyn w tym: 41 z Polski i 8 z zagranicy. Serdecznie im gratulujemy.
40 41 42
43 44 45

 

Certyfikat jakości dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

W dniach 10 – 11 luty 2016r w naszym Szpitalu odbył się audit recertyfikacyjny wg Normy ISO 9001:2008 przeprowadzony przez firmę IMQ. Audit obejmował wszystkie szczeble zarządzania placówką i wewnętrzne procedury. W wyniku przeprowadzonego auditu, auditorzy zewnętrzni firmy IMQ biorąc pod uwagę przedstawione uwagi i spostrzeżenia oraz wszystkie pozytywne dowody zebrane w czasie auditu recertyfikującego, zarekomendowali  Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach Komitetowi Technicznemu IMQ do ponownego wydania certyfikatu ISO 9001:2008. Nasz Szpital ponownie otrzymał certyfikat stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego po raz pierwszy w 2007 roku.

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i obejmuje udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:

- leczenie szpitalne

- rehabilitacja lecznicza

- ratownictwa medycznego

- świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie (hemodializa, dializoterapia

otrzewnowa, domowe leczenie tlenem)

- podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

- transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – badania przewodu pokarmowego: gastroskopia, kolonoskopia).

 Osiągnięcie polityki jakości nie jest możliwe bez zaangażowania całego personelu w realizację celów jakościowych, które dotyczą między innymi podnoszenia jakości we wszystkich obszarach działalności medycznej, ciągłego doskonalenia i poprawy standardów świadczonych usług diagnostycznych i medycznych, dążenia do lepszej organizacji pracy i dostosowania infrastruktury do obowiązujących wymagań prawnych.

 

Dyrekcja Szpitala wraz z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością dziękuje wszystkim pracownikom, którzy włączyli się do pracy w celu ponownego uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jakością. Bez wsparcia i zaangażowania całej załogi nie byłoby możliwe ponownie uzyskanie certyfikatu.

 

47

 

 

Nowy echokardiograf trafił do szpitala

Echokardiograf to nowy sprzęt zakupiony przez   Szpital Powiatowy   im. Jana Pawła II w Bartoszycach, dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego.Rada Powiatu zgodnie z uchwałą Nr VIII/42/2015r z dnia 27 kwietnia 2015r udzieliła dotacji w wysokości 200 000zł dla naszego Szpitala na zakup echokardiografu. Całkowita wartość sprzętu to kwota 262 300zł.

Echokardiograf to specjalistyczny aparat ultrasonograficzny, służący do badań serca i naczyń krwionośnych. Nasz Szpital do tej pory wyposażony był w wyeksploatowany, ponad siedemnastoletni echokardiograf, przy pomocy którego wykonywane były liczne badania zarówno w trybie ostrym (w stanach zagrożenia życia) jak i badania planowe. Pilną koniecznością stał się zakup nowego, zaawansowanego urządzenia, umożliwiającego wykonywanie wysokiej jakości badań przy użyciu współczesnych technik. Aparat oprócz głowicy kardiologicznej wyposażony jest również w głowicę liniową i konweksową, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie przy jej użyciu również badań naczyniwoych oraz badań USG jamy brzusznej.

 

 

 

dsc00498 dsc00505 dsc00501

 

 

Święty Mikołaj nie zapomniał o chorych dzieciach pozostających w szpitalu

„Mikołajki”- 6 grudnia to czas wyjątkowy, na który wszystkie dzieci czekają cały rok. Każdy maluch oczekuje na wizytę Świętego Mikołaja dźwigającego worek prezentów. Do dzieci pozostających w Naszym szpitalu też zawitał Mikołaj. Dzieci zostały obdarowane słodkim podarunkiem, ale także uśmiechem i życzeniami…..Bardzo mali, jak i trochę starsi pacjenci, choć zaskoczeni odwiedzinami, ciepło reagowali na gości rodem z Laponii i otrzymane prezenty.

img_0056

img_0068

 

 

 

 

 

img_0060

img_0063

 

 

 

 

 

 

21 listopada 2015r została zawarta umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy naszym Szpitalem a Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach

21 listopada 2015r podczas uroczystej konferencji z okazji Honorowego Dawstwa Krwi przy PCK w Bartoszycach podpisono umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach. Ze strony Szpitala umowę podpisał Dyrektor Szpitala - Sławomir Wójcik, ze strony PCK   Prezes - Wojciech Prokocki. Przedmiotem umowy będzie współpraca Stron w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych czy też działań marketingowych związanych z ochroną zdrowia.

100

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI PREWENCJI CUKRZYCYW 2015R ZA NAMI........

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, przypadający w rocznicę urodzin Fredericka Bantinga, który wraz z Charles’em Bestem jako pierwszy na świecie zastosował insulinoterapię w leczeniu cukrzycy. W tym dniu,  szczególnie dużo uwagi i troski poświęcamy chorym na tę nieuleczalną jak na razie chorobę. Choroba ta dotyka co roku coraz więcej osób i już od dawna uważana jest za chorobę cywilizacyjną naszych czasów.  Szczególnie ważna jest profilaktyka cukrzycy – aktywny styl życia, właściwa dieta, unikanie używek i ograniczanie stresu. ­­­ Ważna jest także świadomość zagrożenia, a gdy już przyjdzie nam osobiście zmierzyć się z tym „cichym zabójcą”, jak nazywana jest cukrzyca, bądźmy na to przygotowani.

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i kampani promującej zdrowie  Nasz Szpital pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bartoszycach i Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii  w dniach 13 – 18.11.2015r  zorganizował akcję pomiaru cukru we krwi i  ciśnienia tętniczego  dla mieszkańców naszego powiatu. Pracownicy bartoszyckiego szpitala w dniu 13.11.2015r dokonywali badań w  budynku Starostwa Powiatowego oraz na terenie szpitala. W tym dniu z naszej oferty skorzystały 204 osoby. Dnia 16.11.2015r Górowo Iławeckie gościło naszych pracowników, przebadaliśmy tam 82 osoby. Kolejnym miejscem naszej akcji było miasto Sępopol, gdzie przebadaliśmy 75 mieszkańców miasta i gminy. Ostatnim miejscem naszej kampani było miasto Bisztynek. W dniu 17.11.2015r z badań skorzystały 72 osoby.

Dyrekcja i pracownicy bartoszyckiego szpitala dziękują mieszkańcom naszego powiatu za tak liczny udział w akcji profilaktycznej, która miała na celu uświadomienie jak groźną i podstepną chorobą jest cukrzyca, jak niebezpieczne są jej powikłana i jak niewiele czasu potrzeba, by wykonać badania, które pozwolą ją wykryć.

 

 

 

img_20151117_113615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc00288

img_20151113_100110

 

 


                        SZPITAL UCZESTNIKIEM UROCZYSTOŚCI

        NADANIA SZTANDARU  DLA NADLEŚNICTWA W BARTOSZYCACH 

 

Każda okazja jest dobra aby promować zdrowie w duchu zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Z okazji tak podniosłej uroczystości jaką było nadanie nowego sztandaru dla Nadleśnictwa w Bartoszycach pracownicy naszej placówki dokonywali pomiaru wartości glikemii we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego. Uczyli również jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Z oferty szpitala skorzystało około 100 osób. 

 

30

31

32

 

 

35

 

 

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach promuje zdrowie podczas Gminnych Dożynek w Bisztynku

 

 

Pracownicy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach w dniu 13.09.2015r podczas Dożynek Gminnych w Bisztynku w ramach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dokonywali pomiaru cukru we krwi, pomiaru wartości ciśnienia tętniczego oraz uczyli jak udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Na stoisku obecni byli pracownicy Szpitala:

- pielęgniarki: Małgorzata Jadczak, Stanisława Dunajewska

- ratownicy medyczni: Danuta Gruba, Roman Padyasek.

Z oferty Szpitala skorzystało 87 osób.


262523

Dzieci  i młodzież Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kętrzynie im. Jana Pawła II  wiedzą, co należy robić, by poszkodawanemu pomóc i nie zaszkodzić!!!

Dnia 16 czerwca 2015r  pracownicy naszego Szpitala gościli w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Podczas spotkania w związku ze zbliżającymi się wakacjami  ratownicy przeprowadzili zajęcia  z  zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców.  Wszyscy doskonale wiemy jak bardzo ważna jest wiedza i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby uratować zdrowie i życie osobie poszkodowanej.  Pierwszej pomocy powinien udzielić każdy. Dlatego też   pracownicy naszego  Szpitala zapoznają
i uczą  udzielania pierwszej pomocy już nawet najmłodsze  dzieci.
Podczas  spotkania  dzieci zostały zaznajomione z numerami alarmowymi. Znajomość powyższych numerów 999 i 112 to podstawowa i najważniejsza wiedza jaką powinien posiadać każdy z nas. Dzięki niej możemy uratować  zdrowie czy nawet życie osobie poszkodowanej. Ratownicy medyczni byli pod wrażeniem  świetnej znajomości  numerów alarmowych przez dzieci i młodzież biorących udział w spotkaniu.
Nasi ratownicy medyczni Pani Danuta Gruba i Pan Roman Padyasek uczyli podejścia do poszkodowanego, oceny jego stanu zdrowia, wezwania pomocy oraz prowadzenia  resuscytacji krążeniowo – oddechowej  dzieci i dorosłych według obowiązujących standardów. Dzieci i młodzież bardzo chętnie ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, stosowały na manekinie  masaż serca  i sztuczne oddychanie. Ratownicy pokazali również jak postępować w przypadkach najczęściej spotykanych urazów. Stosowali różnego rodzaju opatrunki i unieruchomienia. Dzieci i młodzież bardzo chętnie wcielała się w poszkodowanych. Oby takie urazy omijały ich podczas wypoczynku wakacyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ambulansu. Dzieci i młodzież  zobaczyły jak uruchamia się sygnały alarmowe, jakie jest wyposażenie     ambulansu. Na zakończenie uczestnicy pokazu dziękując  naszym pracownikom za bardzo interesujące edukacyjne zajęcie o tym, jak ratować ludzkie życie wręczyli podziękowanie.
4

1

32

 

 

 

Ratownicy medyczni naszego Szpitala zdobyli laur najlepszej dryżyny ratownictwa medycznego na Warmii i Mazurach !!!

 

 

W dniach 10 – 12 czerwiec 2015r odbyły się w Olsztynie XIII Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym. Udział wzięło 23 zespoły z terenu całego kraju. Oprócz zespołów z Polski był również jeden zespół ratowników medycznych z Ukrainy. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach reprezentowali: Daniel Rożko, Grzegorz Daniluk i Marek Bulski. Nasz zespół ratowników medycznych zdobył laur najlepszej drużyny ratownictwa medycznego na Warmii i Mazurach. Ogólnie w mistrzostwach ratownicy medyczni reprezentujący nasz Szpital zajęli II miejsce. Według sędziów najlepszym zespołem okazał się zespół ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego z Warszawy. III miejsce wywalczył zespół ratowników medycznych z Białegostoku. Bartoszyccy ratownicy wywalczyli i tym samym zapewnili sobie prawo startu w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym. Serdecznie im gratulujemy i tym samym rozpiera nas duma, że mamy tak wspaniałych i świetnie wyszkolonych ratowników medycznych.  

 

 


 14

         a                                                                                            13

 

 

Bezpieczne Wakacje 2015r

 

W dniu  9 czerwca 2015r w Szkole Podstawowej nr 2 w Górowie Iławeckim w ramach  akcji - „Bezpieczne  Wakacje 2015r”,  pracownicy naszego Szpitala wspólnie z  funkcjonariuszami Policji   przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ze strony Szpitala szkolenie prowadziły  Pani Danuta Gruba i Katarzyna  Ferenc – ratowniczki medyczne.  Dzieci  i młodzież z klas IV – VI poznały m.in. metodę resuscytacji krążeniowo
- oddechowej, czyli zespołu czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia i oddechu. Uczestnicy  osobiście  mogli przeprowadzić krótką akcję ratunkową korzystając z fantomu. Prowadzące przedstawiły także metody działania stosowane w wypadku zadławień, odmrożeń, oparzeń i krwotoków. Osobno omówione też zostały sposoby postępowania w przypadku zatrzymania krążenia oraz zadławienia u niemowląt i małych dzieci. Personel naszego Szpitala pokazał jak prawidłowo ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej. Dzieci mogły spróbować swoich sił na fantomach oraz pomóc w sytuacji symulowanej przez kolegę lub koleżankę. Chętnie uczestniczyły i angażowały się w czynności.
Personel  medyczny otrzymał od dzieci maskotki, które zostały przekazane do karetek bartoszyckiego szpitala.
Każdemu  z nas wydaje się to bardzo proste i oczywiste – trzeba reagować w sytuacjach zagrażających życiu drugiego człowieka. Każdy przytaknie i potwierdzi swoją gotowość do ratowania. Nie każdy jednak w chwili rzeczywistego zagrożenia będzie wiedział, co ma zrobić
– od czego zacząć i czy w ogóle cokolwiek zaczynać, jak podejść, czego użyć, jak ocenić, co się mogło stać i sprawdzić funkcje życiowe, jak wzywać pomocy.....   
Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia i życzymy, by wszystkie trudne sytuacje omijały ich szerokim łukiem.

 

 

16

21

18

 

 

 

 

 

IV Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła IIW dniach 14-15.05.2015 r. odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II, którego organizatorem był Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, a współorganizatorami Samorząd Powiatu Bartoszyckiego, Miasta Bartoszyce oraz Gminy Bartoszyce. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Arcybiskup Metropolita Warmiński, patronat medialny: Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Goniec Bartoszycki oraz Telewizja Kablowa Bart-Sat. Na zjazd zaproszeni zostali przedstawiciele szpitali noszących imię Jana Pawła II z terenu całej Polski. W naszym kraju jest około 20 szpitali im. Jana Pawła II. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele szpitali z Zamościa, Nowego Targu, Elbląga, Trzcianki, Krosna, Katowic, Sosnowca.

Zjazd rozpoczął się od uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa koadiutora Józefa Górzyńskiego. Nabożeństwo odprawione było przy relikwiach świętego Jana Pawła II. Następnie uczestnicy udali się na część konferencyjną. Wykład inauguracyjny "Personalizm a moralne wyzwania medycyny" wygłosił ks. dr Karol Jasiński z wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Późniejsze bloki wykładowe dotyczyły spraw ściśle związanych z zarządzaniem szpitalami: ISO, akredytacji ( prof. Paweł Dobski), koszty ubezpieczenia (Grażyna Zielińska- Kancelaria Brokerska), Szpitalny Oddział Ratunkowy ( lek. Wojciech Stefaniak), outsourcing

( Adam Żmudziński-Affidea) oraz kontrowersjami w pracy ginekologa ( lek.Wanda Madej-Roszko) .

W drugim dniu Zjazdu uczestnicy mieli okazję zwiedzić piękne tereny naszego regionu m.in. Sanktuarium Maryjne w Św. Lipce.

 

zjazd5

zjazd4

zjazd2

zjazd1

zjazd3

 

   
 
free pokerfree poker