Designed by Joomla! Slider

polsat"Żadne prawdziwe wołanie o pomoc nie pozostanie bez odpowiedzi"


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest samorząd Powiatu Bartoszyckiego. Realizując swoje zadania statutowe rozpoznajemy oraz zaspokajamy potrzeby zdrowotne Pacjentów powiatu bartoszyckiego oraz powiatów ościennych.

W przypadku wybranych oddziałów szpitalnych naszą opieką obejmujemy również Pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Tak szeroki zakres działalności jest możliwy przede wszystkim dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt, istnieniu zaplecza diagnostycznego oraz jakości udzielanych świadczeń.

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

 

Aktualności

Badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą za nami

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, przypadający w rocznicę urodzin Fredericka Bantinga, który wraz z Charles’em Bestem jako pierwsi na świecie zastosowali insulinoterapię w leczeniu cukrzycy. W tym dniu, szczególnie dużo uwagi i troski poświęcamy chorym na tę nieuleczalną jak na razie chorobę. Choroba ta dotyka co roku coraz więcej osób i już od dawna uważana jest za chorobę cywilizacyjną naszych czasów. Szczególnie ważna jest profilaktyka cukrzycy – aktywny styl życia, właściwa dieta, unikanie używek i ograniczanie stresu. ­­­ Ważna jest także świadomość zagrożenia, a gdy już przyjdzie nam osobiście zmierzyć się z tym „cichym zabójcą”, jak nazywana jest cukrzyca, bądźmy na to przygotowani.

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i kampanii promującej zdrowie Nasz Szpital i Fundacja na Rzecz Zdrowia pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w dniach 14 – 21.11.2016r zorganizowali akcję pomiaru cukru we krwi i ciśnienia tętniczego dla mieszkańców naszego powiatu. Pracownicy bartoszyckiego szpitala i fundacji dokonywali badań w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, w Szpitalu Powiatowym, w Urzędzie Gminy w Bartoszycach i Górowie Iławeckim, w Urzędzie Miasta Bisztynek i Sępopol. Przebadaliśmy łącznie 419 osób.

Goniec Bartoszycki: Dobrze ocenili pracę szpitala w Bartoszycach

Zdarzenie masowe, z dużą ilością poszkodowanych jest wyzwaniem dla każdego szpitala

Zdarzenie masowe, z dużą ilością poszkodowanych jest wyzwaniem dla każdego szpitala, a przede wszystkim dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który stoi na pierwszej linii udzielania pomocy.

Bartoszycki oddział ratunkowy jako trzeci w województwie warmińsko-mazurskim, podjął się trudnego zadania- realnego sprawdzenia wewnętrznych procedur w zdarzeniu masowym. W dniu 27.10.2016 na oddział trafiło 19 poszkodowanych z symulowanej katastrofy budowlanej. W tym czasie SOR musiał również zmierzyć się z przybywającymi „prawdziwymi” pacjentami, m.in. napad padaczkowy na terenie przyszpitlanym. Poszkodowani byli w różnym stanie od najcięższych przypadków do lżej poszkodowanych, część z nich zostali przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, część dotarła samodzielnie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w zdarzeniach masowych przed przyjęciem do SOR została przeprowadzona segregacja medyczna- TRIAGE, czyli ocena poszkodowanych w zależności od stopnia obrażeń, parametrów życiowych, rokowania i przydzielenia im poszczególnych priorytetów. Całość ćwiczeń odbywała się w czasie rzeczywistym do momentu zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanych i wdrożenia ratunkowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. W czasie dwóch godzin w stan podwyższonej gotowości postawiony został cały szpital, wstrzymana została podstawowa ordynacja pracy. W ćwiczeniach oprócz personelu oddziału ratunkowego dyżurującego w tym dniu, aktywny udział wziął personel z innych oddziałów szpitala. Tym samym zostały utworzone zespoły urazowe, które zabezpieczały poszczególne obszary.

Symulacja została przygotowana i przeprowadzona przez instruktorów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego MSWiA z Olsztyna oraz pod nadzorem wojewódzkiego konsultanta ds medycyny ratunkowej lek. J. Abramczyka. Zgodnie z wstępnymi założeniami do ostatniej chwili nie byliśmy świadomi zakresu oraz scenariusza symulacji. Całość ćwiczeń przebiegała z użyciem realnych sił i środków. Liczba personelu jak i sprzętu była taka jak w zwykłym dniu dyżuru szpitala. Dzięki temu dało nam to obraz możliwości jakimi dysponujemy w razie wystąpienia realnego zdarzenia.

Ćwiczenia w podsumowaniu instruktorów jak i uczestników zakończyły się pozytywnym odczuciem. W takim zdarzeniu nie da się uniknąć błędów, nie mniej potwierdziły się pozytywnie nasze rozwiązania i pomysły w funkcjonowaniu procedur tak trudnego zdarzenia.

Sukces ćwiczeń zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu personelu całego szpitala, instruktorów ze szpitala MSWiA w Olsztynie, PSP Bartoszyce, pozorantów z PCK oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bartoszycach.

Ważny komunikat dla Przedsiębiorców Powiatu Bartoszyckiego

Szanowni Przedsiębiorcy Powiatu Bartoszyckiego,

W odpowiedzi na docierające w ostatnim czasie informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych przez firmę Spełniamy Marzenia Sp. z o.o. na rzecz Oddziału Chorób Dziecięcych, Dyrekcja Szpitala w Bartoszycach zaprzecza, jakoby w/w firma w jakimkolwiek aspekcie swojej działalności działała w imieniu bądź na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła I w Bartoszycach.

Z poważaniem,
Sławomir Wójcik
Dyrektor Szpitala

Pismo Dyrekcji Szpitala do pobrania w formacie PDF

17 października Dniem Walki z Rakiem Piersi w Polsce

Od lat już październik jest Miesiącem Walki z Rakiem Piersi. 17 października zaś jest oficjalnym Dniem Walki z Rakiem Piersi w Polsce ustanowionym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 1997r.

Dane statystyczne są zatrważające. W Unii Europejskiej co 2 minuty wykrywany jest rak piersi u kobiety. Co 6 minut jedna z nich umiera. W skali roku daje to liczbę 88,5 tys. śmiertelnych ofiar tego najczęściej, po raku płuc, atakującego nowotworu. W Polsce wykrywa się ok. 14 tys. przypadków zachorowań rocznie. Prawie połowa z chorujących umiera. Przyczyną jest zwykle zbyt późne wykrycie nowotworu. Wiąże się to z niską wiedzą społeczną na jego temat, która automatycznie rodzi irracjonalny lęk. Wciąż bowiem w świadomości społecznej rak piersi pozostaje chorobą tabu, o której nie chcemy i nie umiemy rozmawiać.

W ramach obchodów tego Polskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi w Naszym Szpitalu były przeprowadzone warsztaty prawidłowej samokontroli piersi. Poradą i wiedzą służyli pracownicy szpitala jak i członkinie stowarzyszenia „AMAZONEK” w Bartoszycach. W holu przy wejściu głównym zorganizowane było stoisko gdzie można uzyskać było informacje i otrzymać materiały edukacyjne. Osoby chętne skorzystały z badania wykonywanego w Gabinecie Ginekologicznym na Izbie Przyjęć prowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny. Z badań skorzystało 71 osób.

Dożynki w Sępopolu - 11 września 2016r

Podczas gminnych dożynek – święta radości, odpoczynku po wyczerpującej ciężkiej pracy na roli dla każdego rolnika, jednostka samorządowa jaką jest Nasz Szpital wspólnie z Fundacją na Rzecz Zdrowia działającą przy szpitalu miała swoje stoisko. Przeprowadzaliśmy badania poziomu cholesterolu, cukru we krwi. Ponadto mierzyliśmy wartości ciśnienia tętniczego, uczyliśmy na profesjonalnych fantomach jak prawidłowo należy kontrolować piersi u kobiet oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Z naszej oferty skorzystało około 130 osób.

Pracownicy Szpitala podczas święta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana

Główne uroczystości święta 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej odbyły się na placu Bohaterów Westerplatte. Podczas uroczystości oprócz stoisk firmowych innych jednostek swoje również miał Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Podczas uroczystości pracownicy naszego szpitala dokonywali nieodpłatnie pomiarów wartości ciśnienia tętniczego oraz poziomu glikemii we krwi. Można było również poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i praktycznie poćwiczyć na fantomie. Z naszej oferty skorzystało około 90 osób.

Sprzęt szkoleniowy i szkolenia

Specyfika działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego to praca pod presją uciekającego czasu w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Medycyna ratunkowa jako jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny potrzebująca ciągłej edukacji i podnoszenia umiejętności. Od dłuższego już czasu zabiegaliśmy o pozyskanie środków na zakup profesjonalnego sprzętu szkoleniowego.

Dlatego też zwróciliśmy się z prośba o wsparcie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, który wizytując nasz szpital w grudniu 2015 roku zapoznał się z naszymi planami dotyczącymi szeroko pojętej edukacji medycznej. Tym samym, ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, w czerwcu 2016 decyzją Pana Artura Chojeckiego, otrzymaliśmy dotację finansową w wysokości 30 000,00 zł na zakup sprzętu szkoleniowego na potrzeby związane z edukacją personelu naszego szpitala jak i społeczności lokalnej.

Dzięki tym środkom zakupiliśmy profesjonalne fantomy do zajęć zaawansowanych jak i podstawowych oraz treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny AED: fantom do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – możemy na tym sprzęcie doskonalić procedury między innymi defibrylacji, kardiowersji, wkłuć doszpikowych czy też intubacji. cztery fantomy do zajęć z pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – w tym zestawie są fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia

Fantomy te pozwolą nam uruchomić szeroko zakrojony program szkoleń wewnętrznych dla całego personelu. W pierwszej kolejności przygotowujemy kadrę instruktorów z grona lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w strukturach SOR i ZRM. Następnie uruchomimy szkolenia wewnętrzne dla personelu szpitala. Oczywiście równolegle doskonalimy program szkoleń dla instytucji zewnętrznych, które zgłaszają się do nas z prośbą o prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Nasze plany oprócz pomysłów i dobrowolnego zaangażowania wielu osób nie mogły by być realizowane bez wsparcia finansowego. Takim pomysłem jest uruchomienie profesjonalnego ośrodka szkoleń medycznych i dzięki wsparciu wojewody Pana Artura Chojeckiego pomysł ten nabrał realnych kształtów za co serdecznie dziękujemy.

Ponad 1,5 mln zł powiatowej dotacji dla szpitala w Bartoszycach

Dofinansowanie na modernizację pomieszczeń szpitalnych – Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz na oddzielenie Oddziału Nefrologicznego od Stacji Dializ otrzyma Bartoszycki Szpital im. Jana Pawła II. Środki finansowe, pochodzą z budżetu powiatu bartoszyckiego. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/134/2016 z  dnia 11 sierpnia 2016r została przyznana dotacja przez Radę Powiatu na wniosek Pana Sławomira Wójcik – Dyrektora Szpitala.

W dniu 16.08.2016r została oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Pana Starostę - Wojciecha Prokockiego oraz Pana Jana Zbigniewa Nadolnego - Wicestarostę a Panem Sławomirem Wójcikiem Dyrektorem Szpitala.

Dzięki dotacji poprawią się warunki leczenia pacjentów, a szpital dostosowany zostanie do określonych przez ministra zdrowia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia placówek leczniczych. Zwiększone będą również możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów placówki, pod której opieką jest około 18 000 tys. osób rocznie.

Otoczenie Naszego Szpitala pięknieje

Od wieków wiadomo, że przebywanie w otoczeniu zieleni, kwiatów i wody ma znaczący wpływ na doznania estetyczne pacjentów, na ich rekonwalescencję i spadek poziomu stresu. Kontakt z przyrodą łagodzi skutki stresu, działa prewencyjnie zarówno na pacjentów, jak również personel medyczny. Pracownicy szpitala dokładają starań aby otoczenie naszego szpitala z dnia na dzień było ładniejsze. Nie bez znaczenia jest fakt, że Nadleśnictwo w Bartoszycach ma w tym swój udział. Bezinteresownie przekazało sadzonki drzew, które to pracownicy Nadleśnictwa pomagali sadzić na terenie Szpitala.

Panu Nadleśniczemu Zygmuntowi Pampuch oraz pracownikom Nadleśnictwa w Bartoszycach składamy serdeczne podziękowania.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Państwową Budżetową Jednostką Ochrony Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego Bagrationowski Centralny Szpital Rejonowy

W dniu 10 czerwca 2016r. w Górowie Iławeckim szefowie szpitali z Bartoszyc – Sławomir Wójcik i Bagriatonowska – Aleksander Rudoja Anatoliewicz, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem tego porozumienia jest przede wszystkim wzajemna działalność w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego po obu stronach granicy, działania promocyjno- edukacyjne, które dotyczą służby zdrowia, jak i również współpraca w przypadku zdarzeń medycznych w bezpośredniej bliskości granicy.

XIV Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ratownictwie Medycznym

W dniach 8-10.06.2016 w Olsztynie odbyły się XIV Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym. Przykładem lat poprzednich i tym razem w szranki o miano najlepszego zespołu ratownictwa medycznego Warmii i Mazur stanęły dwa nasze zespoły.

Dwa dni zmagań zespołów z całej Polski, oprócz możliwości poznania pięknych okolic warmińskiego grodu oraz szczycieńskich wrót Warmii i Mazur, obfitowały w przemyślane i wymagające symulacje medyczne. Wypadek komunikacyjny z trzema osobami poszkodowanymi, zatrzymanie krążenia u niemowlęcia, postrzał z broni palnej to tylko kilka mrożących krew w żyłach konkurencji.

Trud przygotowań do zawodów oraz doświadczenie i umiejętności naszych ratowników, pozwoliły na sprawne pokonanie wszystkich zadań jakim musieli sprostać. Zespół broniący tytuł mistrzów województwa uplasował się na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej i tym samym zdobył prawo startu w Finałach Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Debiutanci natomiast poznali smak i trud rywalizacji z najlepszymi spośród ratowniczej braci i zajęli 20 miejsce spośród 26 zespołów.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy ratownikom za udział, przelany pot, zjedzone nerwy i godne reprezentowanie naszego szpitala. Życzymy jednocześnie powodzenia w nadchodzących finałach we wrześniu tym razem w Białymstoku.

Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach przekazują pluszaki do karetek pogotowia

31 maja 2016r uczennice - wolontariuszki z klasy II D Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach przekazały dla Naszego Szpitala 6 worków zabawek pluszowych. Przytulanki były zbierane w bartoszyckich szkołach oraz w szkole w Sępopolu. Zabawki będą trafiać do dzieci, które to z różnych powodów będą musiały mieć udzieloną pomoc przez ratowników medycznych, znajdą się w karetkach pogotowia czy też będą pacjentami Naszego Szpitala. Wszyscy dobrze wiemy, że każdy „MIŚ” to przyjaciel dziecka, który często zmniejszy lęk, strach, ból. Zabawki zostały przekazane na ręce Pana Dyrektora Sławomira Wójcik. Dyrektor Szpitala wraz z obecnymi pracownikami złożyli na ręce Pani Pedagog Małgorzaty Kuzia podziękowania uczennicom za wspaniałą inicjatywę.

Szpital w Gońcu Bartoszyckim

 
free pokerfree poker